logo
Rekrutacja na szkolenie „Rozwój kompetencji trenerskich w obszarze umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych”.

Szkolenia mające na celu profesjonalizację kadr trenerskich i szkoleniowych, służących rozwojowi umiejętności przekazywania wiedzy i umiejętności swoim podopiecznym.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Określenie potencjału zawodnika na podstawie wyników wybranych testów"

Szkolenie poświęcone badaniom określającym potencjał zawodnika.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Koncepcje treningu motoryczności - warsztaty"

Druga część szkolenia poświęcona motoryczności. W czerwcu odbyły się wykłady online, a teraz zapraszamy na warsztaty do COS w Spale.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Aspekty procesu treningowego kobiet"

Przedstawienie punktów widzenia trenerek i trenerów w procesie treningowym kobiet.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Trener i stres przedstartowy i postartowy"

Warsztaty i wykłady skupiające się na technikach radzenia sobie ze stresem.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Rozgrzewka w sporcie wyczynowym - założenia teoretyczne, a rozwiązania praktyczne"

Szkolenie poświęcone bardzo istotnej części treningu: rozgrzewce.

Więcej