logo
Rekrutacja na szkolenie ”Specyfika treningu w sportach zespołowych”

Szkolenie omawiające wybrane specyficzne aspekty treningu w sportach zespołowych.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie ”Trening grup młodzieżowych”

Szkolenie omawiające wybrane elementy treningu grup młodzieżowych.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Trening psychomotoryczny zawodnika wysokiego wyczynu"

Szkolenie omawiające trening psychomotoryczny zawodników wysokiego wyczynu.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Sport wyczynowy zawodników z niepełnosprawnościami""

Szkolenie dedykowane dyscyplinom paralimpijskim.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Wybrane aspekty treningu sportów walki"

Szkolenie przeznaczone sportom walki.

Więcej
Rekrutacja na szkolenie "Budowanie świadomości i wspieranie równości w organizacjach sportowych"

Konferencja jest organizowana wspólnie przez Akademię Zarządzania Sportem i Akademię Trenerską

Więcej