logo
Akademia Trenerska

Instytut Sportu- PIB od 2009 roku do chwili obecnej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki prowadzi działania edukacyjne dla trenerów i instruktorów sportu. Poza dostarczaniem najnowszej i praktycznej wiedzy, w celu podnoszenia kompetencji trenerów, ważnym zadaniem Akademii jest stwarzanie szansy trenerom na spotkanie z autorytetami trenerskimi oraz rzetelnie wybraną kadrą naukowców i dydaktyków prowadzących zajęcia edukacyjne w ramach projektu.