logo
Zapraszamy do wypełnienia ankiety - analiza zatrudnienia i umiejętności w sektorze sportu

W projekcie ESSA-Sport uczestniczy 18 partnerów krajowych oraz 5 sieci europejskich. Krajowym koordynatorem jest Instytut Sportu-PIB. Koordynatorem projektu jest Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia w Sporcie (EOSE). Jest to międzynarodowa inicjatywa, która obejmuje całą UE.

Zapraszamy do jej wypełnienia przedstawicieli sektora sportowego, a w szczególności:

•             ministerstwo odpowiedzialne za sport

•             władze gminne / lokalne

•             stowarzyszenie wielu podmiotów (organizacja nadrzędna) – zarówno stowarzyszenie osób fizycznych jak i prawnych

•             organ sportowy (np. Krajowy Komitet Olimpijski, Komitet Paraolimpijski, federacja sportowa, rada ds. sportu)

•             związek sportowy - zarówno stowarzyszenie osób fizycznych jak i prawnych

•             organizacja zajmująca się sportem dla wszystkich - zarówno stowarzyszenie osób fizycznych jak i prawnych

•             organizacja reprezentująca pracodawców (partner społeczny)

•             związek zawodowy

•             klub sportowy

•             klub/ośrodek fitness

•             firma (i instytucji) zajmująca się sportami na świeżym powietrzu (np. szkoły narciarskie, działalność rekreacyjna)

•             instytut sportu / akademia sportu

•             uniwersytet / szkoła wyższa

•             operator obiektów sportowych (np. basenu, stadionu, pola golfowego)

•             organizator zakwaterowania (np. hotel, ośrodek wypoczynkowy)

•             inne

 

Ankieta będzie aktywna w okresie od 24.10.2018 do 01.12.2018 r.

 

Podstawowym celem działań zespołu jest opracowanie i przedstawienie środowisku skutecznych rozwiązań w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalności nadawanych kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej projektu: www.essa-sport.eu

Pełny tytuł projektu: „Europejskie porozumienie na rzecz umiejętności w sektorze sportu i aktywności fizycznej”

(ESSA-Sport).

 

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas.

Zespół zarządzający projektem ESSA-Sport.