logo
Zakończyła się konferencja szkolenia olimpijskiego w sportach zimowych

Konferencja była organizowana przez Akademię Trenerską, finansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Udział w niej wzięli trenerzy główni, asystenci trenerów głównych i szefowie wyszkolenia w zimowych sportach olimpijskich, tj. w biathlonie, boblesjach i skeletonie, curlingu, hokeju, łyżwiarstwie figurowym i szybkim, narciarstwie, sportach saneczkowych oraz paraolimpijskich dyscyplinach zimowych. Oprócz przedstawicieli olimpijskich i paraolimpijskich sztabów szkoleniowych, w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, na czele z ministrem Witoldem Bańką, a także kierownictwo i przedstawiele Instytutu Sportu oraz dyrektorzy COS-ów.

Pierwszy dzień wypełniały oficjalne wystąpienia, podsumowania sezonu i prelekcje. Rozpoczął minister Witold Bańka swoim półgodzinnym wystąpieniem. Następnie dyrektorzy IS-PIB dr Urszula Włodarczyk i dr Mariusz Ozimek przedstawili Instytut Sportu w kontekście naukowego wsparcia procesu treningowego i współpracy z polskimi związkami sportowymi.
Dyrektor COS Mariusz Kałużny mówił o mocnych i słabych stronach OPO w perspektywie przygotowań do ZIO 2022.
Oceny startu reprezentantów Polski w sezonie 2018/2019 dokonali dyrektor DSW Marcin Nowak i członek Zespołu Metodycznego IS-PIB dr Tomasz Grzywacz. Analogiczny temat, ale w odniesieniu do reprezentacji paraolimpijskiej, przedstawiał Łukasz Szeliga, prezez PKPar.
Dzień zakończyły krótkie prezentacje dwóch projektów realizownych w IS-PIB: o ustawicznym kształceniu trenerów w ramach Akademii Trenerskiej opowiadał Piotr Marek, kierownik AT. Zaś Akademię Zarządzania Sportem przedstawił kierownik tego projekt, Grzegorz Botwina.

Drugi dzień konferencji obfitował w wykłady dydaktyczne i praktyczne warsztaty prowadzone w auli, na siłowni i w hali wielofunkcyjnej.

Temat fizjologii wysiłku wyczynowych sportowców w zakresie przetrenowania prezentował dr Gerard Rietjens, międzynarodowej sławy fizjolog sportu, od lat współpracujący z Akademią Trenerską przy okazji najważniejszych konferencji i szkoleń. Dr Rietjens jest fizjologiem sportu, naukowcem i praktykiem, specjalistą od przygotowania fizycznego teamu kolarskiego Lotto.NL-Jumbo Pro, pełni też funkcję głównego naukowca w departamencie fizjologii treningu w Ministerstwie Obrony i w Korps Comandotroepen w Holandii. Przez lata współpracował z Holenderskim Komitetem Olimpijskim i był w teamie medycznym. Był też odpowiedzialny za program „Beat the Heat” -„Pokonaj Upał”. Do tej pory największym zainteresowaniem cieszą się u niego tematy wpływu ekstremalnych temperatur na organizm sportowca i syndrom przetrenowania oraz fizjologiczna reakcja organizmu na ekstremalny wysiłek. Podczas konferencji przedstawił najaktualniejsze wyniki swoich badań naukowych na temat przetrowania.

Kolejny mocny punkt tego dnia to wykład wprowadzający i warsztaty praktycznych umiejętności psychologicznego przygotowania zawodników wysokiego wyczynu. Dr Thomas Wörz  od wielu lat przygotowuje mentalnie licznych sportowców światowej klasy do najbardziej prestiżowych zawodów (w tym mistrzów olimpijskich, mistrzów świata). Przygotowywał  członków austriackiej Narodowej Kadry Narciarskiej (ÖSV) do wielu zimowych igrzysk olimpijskich. Główny nacisk swojej działalności położył na takiej tematyce jak: nastawienie psychiczne, rezyliencji, tworzenie zespołu, motywacja, samozarządzanie i zarządzanie stresem oraz strategie psychicznego przygotowania do zawodów dla czołowych sportowców, trenerów i managerów. Swoje kompetencje w tym zakresie zaprezentował w Zakopanem prowadząc bardzo merytoryczne, ciekawe warsztaty dla trenerów.

Godziny popołudniowe zajął blok warsztatów i ćwiczeń. Zajęcia odbywały się z podziałem na mniejsze grupy. Trenerzy ubrani w stroje sportowe uczestniczyli w warsztatach z treningu siły i mocy prowadzonych przez dr. Łukasza Trzaskomę (Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Budapeszcie) oraz w warsztatach z przygotowania motorycznego, których prowadzącym był Bogumił Głuszkowski (Citizen Poznań).

Trzeci, ostatni dzień konferencji to kontynuacja szkoleń dydaktycznych. O systemie organizacji i finansowania sportu wyczynowego w Niemczech (sporty zimowe) mówił Tomasz Stanek, posiadający wieloletnie doświadczenie trenerskie w Niemieckim Związku Narciarskim DSV. 

Dr hab. prof. IS-PIB Andrzej Klusiewicz przedstawił nowy wykład na temat oceny przydatności pomiarów utlenowania mięśni w monitoringu obciążeń treningowych. Zaraz po nim Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej, poruszył wybrane dla trenerów najaktualniejsze zagadnienia antydopingowe.

Udaną konferencję zakończyła otwarta dyskusja z udziałem przedstawicieli polskich związków sportowych, reminiscencje z przygotowań i udziału w ZIO 2018. Celem dyskusji moderowanej przez dr. Tomasza Grzywacza i Jerzego Skuchę (Zespół Metodyczny), była odpowiedź na pytanie jakie praktyki uznać za dobre, jakie za złe i co zrobić, aby w 2022 było lepiej niż w Korei.