logo
Za nami szkolenie z Systemu Sportu Młodzieżowego

W ostatni czwartek 01.10.2020 r. odbyło się drugie i ostatnie  w tej edycji szkolenie Akademii Trenerskiej adresowane do przedstawicieli polskich związków sportowych odpowiedzialych za SSM w swoich organizacjach. 

Dużą część szkolenia zajęły praktyczne warsztaty z obsługi systemu, w tym dotyczące importu klasyfikacji końcowych do systemu.

Podczas szkolenia przedstawiono pierwsze wioski i uwagi członków Zespołu Metodycznego dotyczące zgromadzonych w bazie danych oraz sposstrzeżenia i uwagi przedstawicieli pzs. Dyskutowano również o stałej puli punktów poszczególnych sportów, przedstawiono zaproponowane kierunki zmian w sporcie młodzieżowym, zachęcono do wpisywania w opcjonalne pole trenerów zawodników, co potencjalnie stworzy w przyszłości ranking trenerów, da cenną informację o trenerach, którzy skutecznie prowadzą zawodników do wyników sportowych.