logo
Rozpoczynamy rekrutację na "Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych" 21-22.05 i 8-9.10.2019

Szkolenie jest przewidziane dla trenerów eukatorów, trenerów z dużym doświadczeniem w szkoleniu zawodników i innych trenerów, trenerów zaplecza kadry, trenerów klubowych i trenerów pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi.  

Oczekiwane efekty szkolenia:
• umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć dla grona innych
trenerów;
• praktyczna umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i zdolność do konstruowania sesji
szkoleniowych dla innych trenerów;
• praktyczne aspekty stosowania metod wzmacniania uwagi audytorium i uczenia innych.
Ten program szkoleniowy pomoże uczestnikom:
• rozpoznać jak trenerzy się uczą;
• przeanalizować rolę Coach Developerów w sektorze sportowym;
• zidentyfikować strategie, które pomagają trenerom efektywniej pracować z zawodnikami;
• ocenić umiejętności facyilitowania sesji treningowych;
• opisać jak rozwijać umiejętności refleksyjnego myślenia;
• przeanalizować własną praktykę trenera i edukatora.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia się na szkolenie jest wypełnienie druku zgłoszenia dostępnego w zakładce Szkolenia AT  (dostęp do plików tylko dla zalogowanych użytkowników strony)

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Zapewniamy wsparcie tłumacza.
Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Decyduje doświadczenie trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla sektora sportowego oraz kolejność zgłoszeń.

UWAGA: obowiązkowo wymagamy udziału w dwóch terminach. Realizacja programu szkolenia zakłada kilka
etapów: (1) praca własna (e-learning moduł), (2) szkolenie stacjonarne część 1, (3) praca własne, (4) szkolenie
stacjonarne część 2, (5) praca własne, (6) przedstawienie dowodów pracy własnej (7) certyfikacja.

Więcej informacji, program szczegółowy i druk zgłoszeniowy - w zakładce szkolenia AT (pliki dostepne dla zalogowanych użytkowniów strony).