logo
REKRUTACJA - Metody angażowania uczestników podczas sesji szkoleniowych i treningów online oraz metody kontroli efektów treningowych

Zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu:

- na czym polega proces wspierania i ułatwiania procesu uczenia się w treningu online?

- umiejętność i technika obserwacji i refleksyjność w pracy trenera;

- metoda kontroli efektów uczenia się;

- umiejętność skutecznej komunikacji i zadawania pytań;

- doświadczenia trenerskie w zakresie komunikacji, prowadzenia efektywnych spotkań online z zespołem.