logo
Podsumowanie AT 2019

W ramach programu ustawicznego kształcenia trenerów Akademii Trenerskiej w 2019 roku zrealizowano 21 szkoleń, w ich ramach odbyło się 279 godzin dydaktycznych. W sumie w programie wzięło udział 864 uczestników. Wiedzę i umiejętności przekazywało 53 wykładowców – teoretyków i praktyków, uznanych i doświadczonych w swoich dziedzinach sportu. Trenerzy uczestniczący w AT reprezentowali 51 polskich związków sportowych.

Poniżej krótkie przypomnienie z wydarzeń ubiegłego roku: