logo
Odbyło się ostatnie szkolenie AT w 2019 r. "Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego"

Szkolenie składało się w przeważającej części z praktycznych warsztatów  Na początek AT zaproponowała uczestnikom krótką część poświęconą autorefleksji trenera i filozofii pracy w zawodzie trenera. Kolejne zajęcia to praktyczne warsztaty na temat planowania procesu treningowego, prowadzone przez dr. Jarosława Janowskiego z AWF w Poznaniu oraz zajęcia z metod regeneracji po treningach  i profilaktyki w walce z kontuzjami w sporcie przeprowadzone przez magistra fizjoterapii Jarosława Świderskiego, z firmy Activerehab z Łodzi. Ponadto trenerzy wzięli udział w zajęciach dr. Konrada Witka z IS-PIB na temat monitorowania procesu treningowego.