logo
Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego - sporty letnie

Konferencja będzie poświęcona przygotowaniom kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej do przesuniętych z powodu pandemii IO w Tokio. Trwająca pandemia w sposób naturalny narzuciła problematykę, która będzie poruszana podczas wielu wystąpień: dr  Hubert Krysztofiak przeanalizuje przypadki zachorowań na COVID-19 wśród zawodniczek i zawodników kadry,  poruszone zostaną również kwestie przestrzegania i odpowiedzialność karna za narażanie na zarażenie, o żywieniu i dietetyce w czasach pandemii powie dr hab. Jadwiga Malczewska, a dr hab. Marcin Krawczyński i Dariusz Nowicki poruszą temat psychologicznego wsparcia zawodników, motywacji i powrotu do pełnej gotowości startowej w czasie pandemii. O powrocie do przygotowań do przesuniętych o kalendarzowy rok IO w Tokio, syntetycznie powiedzą trenerzy i przedstawiciele poszczególnych związków. Zapowiada się interesująca konferencja, odnosząca się do najaktualniejszych informacji ze świata sportu olimpijskiego, nauki o sporcie, wiedzy o COVID-19. Zapraszamy trenerów olimpijskiej i paraolimpijskiej kadry i przedstawicieli związków do udziału.

Program:

DZIEŃ PIERWSZY (24.11.2020) wtorek

09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

Platforma Clickmeeting 

10:00 – 10:05

 

Otwarcie konferencji i powitanie gości

 

Angelika Głowienka

Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego

10:05 - 10:30

 

Wystąpienie Sekretarz Stanu

 

Anna Krupka

Sekretarz Stanu

10:30 – 10:50

Wytyczne DSW na 2021 r.

Angelika Głowienka

Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego

10:50 – 11:10

Zadania i rola zespołu naukowo-badawczego            w czasach pandemii.

Wsparcie Instytutu Sportu-PIB w procesie szkolenia polskich związków sportowych

Urszula Włodarczyk

Dyrektor Instytutu Sportu-PIB

Mariusz Ozimek

Zastępca dyrektora Instytutu Sportu-PIB

 

11:10 – 11:30

Przerwa

 

11:30 – 12:00

Covid-19 – analiza przypadków zakażeń wśród zawodniczek i zawodników kadry narodowej

w olimpijskich dyscyplinach sportu

Hubert Krysztofiak

Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej

Jarosław Krzywański
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

12:00 – 12:15

 

Informacja o przygotowaniu COS przed IO w Tokio

 

 Mateusz Grzybowski

 Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu

12:15 – 13:00

Obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu.

Przestrzeganie oraz odpowiedzialność karna za narażenie innych osób na zachorowanie.

Hubert Krysztofiak

Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej 

Mateusz Grzybowski

 Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu

Małgorzata Matłoka

Radca Prawny

13:00 – 13:30

Przerwa

 

13:30 – 14:15

Żywienie i dietetyka w przygotowaniach do IO
w czasach pandemii

 

Jadwiga Malczewska-Lenczowska

Instytut Sportu-PIB

 

14:15 - 14:45

Podsumowanie sezonu 2020

Jerzy Skucha

  Koordynator Zespołu Metodycznego

14:45 - 15:45

Psychologiczne wsparcie zawodników w czasie pandemii.

Motywacja i powrót do wysokiej gotowości startowej

 

 Marcin Krawczyński,

Psycholog kl. M Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ateneum Szkoła Wyższa

Dariusz Nowicki

Psycholog kl. M. Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 DZIEŃ DRUGI (25.11.2020) środa

07:00 - 09:00

Rejestracja na platformie online

 

9:00 – 10:00

Skuteczne planowanie BPS – praktyka utytułowanych trenerów

Tomasz Kryk (PZKAj)

Paweł Kowalski (PZŻ)

Henryk Olszewski (PZLA)

Moderator: Marian Szczechowicz (Zespół Metodyczny)

10:00 – 10:10

Powrót do strategii przygotowań do IO w Tokio - wprowadzenie

 

Tomasz Grzywacz

Zespół Metodyczny

10:10 – 10:55

Powrót do strategii przygotowań do IO w Tokio – wystąpienia przedstawicieli polskich związków sportowych cz.1

Przedstawiciele

PZKaj, PZLA, PZKol

 

10:55 – 11:00

Przerwa

 

11:00 – 11:45

Powrót do strategii przygotowań do IO w Tokio – wystąpienia przedstawicieli polskich związków sportowych cz.2

Przedstawiciele

PZPS, PZP, PZTW

11:45 – 11:50

Przerwa

 

11:50 – 12:35

Powrót do strategii przygotowań do IO w Tokio – wystąpienia przedstawicieli polskich związków sportowych cz.3

Przedstawiciele

PZŻ, PZJudo, PZSS

 

12:35 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 13:25

Powrót do strategii przygotowań do IO w Tokio – wystąpienia przedstawicieli polskich związków sportowych cz.4

Przedstawiciele

PZS, PZTS, PZZ

13:25 – 13:30

Podsumowanie

Tomasz Grzywacz

Zespół Metodyczny

13:30 - 14:15

Elektroniczny dzienniczek treningowy PZLA

Karol Lech, Jakub Adamczyk

Polski Związek Lekkiej Atletyki

14:15 – 14:45

Przerwa

 

14:45 – 15:05

Aktualne problemy i procedury antydopingowe

 Michał Rynkowski
POLADA

15:05 – 15:25

Wystąpienie PKPar

Łukasz Szeliga

PKPar

15:25 – 15:45

Wystąpienie PKOl

Marcin Nowak

PKOl

15:45 – 16:00

Zakończenie konferencji

Angelika Głowienka

Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego

Jerzy Skucha

  Koordynator Zespołu Metodycznego

16:00

ANKIETA EWALUACYJNA ONLINE

Clickmeeting