logo
Zapisy na szkolenie "Współczesne koncepcje treningu w warunkach hipoksji"

Celem szkolenia jest zapoznanie trenerów w polskich związkach sportowych z najnowszymi wynikami badań z obszaru treningu wysokościowego. Podczas szkolenia będą poruszane tematy: wprowadzenie do zagadnienia hipoksji, współczesna koncepcja treningu w warunkach hipoksji na podstawie aktualnych publikacji naukowych oraz badań własnych specjalisty w dziedzinie hipoksji prof. Miłosza Czuby (IS-PIB).

Szkolenie jest przewidziane dla  trenerów kadr narodowych w sportach olimpijskich oraz trenerów bezpośredniego zaplecza kadry.

  • Termin: 23.02.2021
  • Zapisy do 18.02.2021 --> zakładka Szkolenia AT
  • Szkolenie jednodniowe w systemie online (Zoom) - zaproszenie na webinarium zostanie wysłane na 1 dzień przed szkoleniem. Planowane czas trwania szkolenia: 11-13