logo
Zakończyliśmy szkolenie w Poznaniu

Temat kształtowania zdolności motorycznych u zawodników kadry cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska sportowego. Udział w szkoleniu wzięli trenerzy kadr narodowych w różnych dyscyplinach olimpijskich. Dwudniowy program obejmował zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne prowadzone w salach warsztatowych i laboratoriach AWF.

Poruszano takie tematy jak: skład ciała i jego związek z parametrami wysiłkowymi, energetyka wysiłku w kształtowaniu zdolności motorycznych, poprawność interpretacji wyników testu wydolnościowego, dobieranie ćwiczeń testowych do badania zdolności szybkościowo-siłowych. Trenerzy zapoznali się również z nowoczesną aparaturą pomiarową wykorzystywaną w monitoringu obciążeń treningowych i do bieżącej diagnozy i kształtowania koordynacji ruchu.