logo
Zakończyliśmy szkolenie "Sport osób niepełnosprawnych - klasyfikacja medyczna zawodników"

W szkoleniu wzięli udział trenerzy sportu paraolimpijskiego różnych dyscyplin, przedstawiciele centralnych stowarzyszeń sportu paraolimpijskiego i osoby współpracujące z zawodnikami niepełnosprawnymi.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznali się z wybranymi problemami i zawiłościami w klasyfikacji w sporcie niepełnosprawnych. Poznali punkty zwrotne w historii ruchu paraolimpijskiego w kontekście rozwoju klasyfikacji medycznej, obowiązujący dziś kod klasyfikacyjny oraz przykłady klasyfikacji w poszczególnych dyscyplinach  wraz z towarzyszącymi im przykładami dobrego działania.

Jedną z konstatacji wczorajszej dyskusji był fakt, że sport paraolimpijski przez ostatnie lata bardzo się rozwinął i proces profesjonalizacji będzie dalej postępował. Znacząco poprawiła się jakość klasyfikacji pod względem kompetencji klasyfikatorów oraz kryteriów klasyfikacji, które są coraz bardziej precyzyjne, "oparte na dowodach", jasne i klarowne dla trenerów i ich zawodników.

Gościem specjalnym szkolenia był pan Rudi van den Abbeele, międzynarodowy klasyfikator w sporcie niepełnosprawnych, prezydent IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports Federation). Wykłady prowadzili również inni specjaliści sportu niepełnosprawnych: dr hab. Bartosz Molik, miedzynarodowy klasyfikator w koszykówce na wózkach, aystent trenera reprezentacji Polski w koszykówce i rugby na wózkach, profesor AWF Warszawa podejmujący naukowo problematykę klasyfikacji zawodników w sporcie paraolimpijskim, profesor Andrzej Kosmol, pracownik naukowy AWF Warszawa, członek IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity), prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz pani Beata Dobak-Urbańska wiceprezes Polskiego Związku Bocci.

Udział w szkoleniu to nie tylko nabycie merytorycznej wiedzy, ale również możliwość nawiązania kontaktów wśród trenerów rożnych dyscyplin paraolimpijskich, wymiany myśli, wiedzy i cennych doświadczeń.