logo
Zakończyliśmy szkolenie "Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego"

Była to druga edycja szkolenia o tematyce monitorowania i kontroli procesu treningowego. Uczestnicy to trenerzy kadry i zaplecza kadry.

Zajęcia prowadzili naukowcy, specjaliści z dużym doświadczeniem, pracujący na co dzień w Instytucie Sportu i Polskim Laboratorium Antydopingowym: dr hab. inż Dorota Kwiatkowska, dr hab. Benedykt Opaszowski, dr hab. Andrzej Klusiewicz, dr Zbigniew Obmiński, dr Konrad Witek. Pracownicy IS-PIB badają na co dzień od wielu lat zawodników kadry, współpracują z wieloma czołowymi sportowcami i trenerami.

Zgodnie z programem zajęć przedstawiono fizjologiczne metody oceny zdolności wysiłkowych wysoko wytrenowanych zawodników. Wytłumaczono jak ocenia się pod kątem metabolicznym i hormonalnym trening sprinterski na podstawie badań laboratoryjnych. Opisano stres fizyczny jako reakcję nabytej adaptacji na obciążenia treningowe. Przedstawiono również praktyczne umiejętności dla trenerów w profilaktyce antydopingowej. Program szkolenia zakończyły dwugodzinne warsztaty na temat biochemicznego wsparcia procesu treningowego.