logo
Za nami szkolenie "Zdrowie zawodnika"

Temat zdrowia zawodnika został potraktowany wieloaspektowo i komplementarnie m.in od strony medycznej, fizjologicznej, psychologicznej i treningowej. Szkolenie objęło najważniejsze zagadnienia w zakresie podstawowych działań profilaktycznych (strategie żywieniowe, zachowania wobec zawodnika, prawidłowego stosowania metod i środków regeneracji) oraz dostarczyło wiedzy i praktycznych narzędzi i sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia utraty zdrowia i kontuzji.