logo
Za nami ostatnie w tym roku szkolenie edycji "System Sportu Młodzieżowego - nowe zasady, nowe możliwości"

Pierwsze zorganizowane w tym roku warsztaty dla tej samej grupy odbiorców dotyczyły bazy wyników SSM, zagadnień odnoszących się do zmian w regulaminach i decyzjach Ministra Sportu w zakresie SSM. Na ostatnim szkoleniu przedstawiono propozycję zmian w "Regulaminie ogólnym wspózawodnictwa młodziezy uzdolnionej sportowo" i propozycji zmian w Decyzji Ministra Sportu dotyczącej  KW+OOM obwiązujących w 2021 roku.

Została też przedstawiona baza wyników SSM – sposoby i możliwości z jej  korzystania przez podmioty uczestniczące w wideokonferencji, jednostki samorządu terytorialnego, a także dodatkowe narzędzia informatyczne zgłaszane przez uczestników z poprzedniego spotkania .

W szkoleniu wziął czynny udział Pan Kamil Ancygier - Naczelnik Wydziału Sportu Młodzieżowego w Departamencie Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu. 

Całość poprowadzili przedstawiciele Zespołu Metodycznego zajmujący się sprawami sportu młodzieżowego.