logo
Za nami "Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego"

Szkolenie odbyło się w formie wykładów i warsztatów, których celem było zdobycie wiedzy i umiejętności korzystania z badań, testów i urządzeń do oceny dyspozycji zawodnika do udziału w procesie treningowym.

Zajęcia prowadzili specjaliści z Instytutu Sportu - PIB oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Dzięki wykładowi z prof. Andrzejem Klusiewiczem (Zakład Fizjologii IS-PIB) trenerzy poznali wybrane aspekty badań fizjologicznych wysoko wytrenowanych zawodników, w tym: metody oceny zdolności do wykonania wysiłków tlenowych i beztlenowych, poznali charakterystykę wybranych jednostek treningowych stosowanych w BPS, monitorowanie tempa restytucji w mikrocyklach i  efekty treningu mięśni oddechowych.

Dr hab. Dorota Kwiatkowska (PLA) przedstawiła w swoim wykładzie aktualne doniesienia na temat niedozwolonego dopingu w sporcie. W kontekście swojego tematu razem z trenerami starała się odpowiedzieć na pytania na co zwracać uwagę w przypadku choroby zawodnika, czy zawsze można mieć zaufanie do drugiej osoby (pożyczenia tabletek, witamin, postępować jak radzą) i czy istnieje faktycznie problem dopingu nieświadomego? Trenerzy zdobyli aktualną wiedzę, praktyczne umiejętności, które dały narzędzia do skutecznej postawy w profilaktyce antydopingowej w swojej pracy.

Podczas warsztatów dr. Konradem Witkiem (Zakład Biochemii IS-PIB) na tablicy multimedialnej trenerzy planowali ćwiczebnie badania biochemiczne w cyklu treningowym w swoich dyscyplinach.  

Na warsztatach w laboratorium fizjologicznym z mgr. Michałem Starczewskim (Zakład Fizjologii IS-PIB) z kolei trenerzy poznali nowe formy prezentacji wyników badań i wiedzieli jak w stopniu podstawowym zinterpretować wyniki.

Tematyka szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Druga grupa trenerów będzie miała okazję wziąć udział w tym samym programie zajęć w terminie 8.06.2019r. Rekrutację otworzymy wkrótce.