logo
Za nami "Metody diagnozowania zawodników-testy laboratoryjne i interpretacje ich wyników

W szkoleniu wzięło udział ponad 100 trenerów kadry i zaplecza kadr narodowych różnego szczebla i rożnych dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich. Zajęcia poprowadzili pracownicy Instytutu Sportu-PiB – Konrad Witek (zakład biochemii), Michał Górski (zakład kinezjologii), Dariusz Turowski (zakład biochemii), Małgorzata Sławińska (zakład psychologii) a całość facylitował Pan Dariusz Nowicki.