logo
Wkrótce druga część szkolenia z psychologii sportu

Szkolenie jest w formie kursu realizowanego w cyklu dwóch spotkań. Zajęcia są oparte na efektach kształcenia:

A)           Umiejętność stosowania w praktyce zasad efektywnej komunikacji,

B)           Umiejętność kontrolowania procesów emocjonalnych w sytuacjach startowych,

C)           Zdolność rozpoznawania syndromu wypalenia,

D)           Zdolność wyczuwania i kształtowania gotowości startowej zawodników

W dniach 2-3.12.2018 r. trenerzy spotkają się na ostatnim, kończącym kurs zjeździe w siedzibie Instytutu Sportu-PIB w Warszawie.