logo
W Cetniewie zakończyła się pierwsza część szkolenia "Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych"

Dwudniowe szkolenie składało się z praktycznych warsztatów i ćwiczeń, prowadzonych w sposób dynamiczny, ciekawy, maksymalnie angażujący uczestników, czyli wzorcowy w kontekście głównych celów, jakie szkolenie ma spełniać. A są nimi: nabycie umiejętności przygotowywania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć, zdolności do konstruowania sesji szkoleniowych dla trenerów, umiejętności stosowania metod wzmacniania uwagi audytorium i uczenia innych oraz rozwijanie umiejętności refleksyjnego myślenia jako podstawowego narzędzia szkoleniowca.

W szkoleniu w Cetniewie wzięło udział 19 uczestników. Druga sesja szkoleniowa odbędzie się w dniach 26-27 października w Warszawie, poprzedzona pracą własną w module e-learningu.