logo
Trwa rekrutacja na szkolenie "Zmniejszenie ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością sportową"

Przedstawienie tematyki praw człowieka i równego traktowania określone przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), opracowane przez zespół ekspertów stanowią ważny krok społeczności międzynarodowej w stronę zmniejszenia ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością biznesu, w tym sportu. Uwzględniają one przede wszystkim obowiązki państw, dotyczące zapewnienia ochrony praw jednostki przed naruszeniami. Planowane szkolenie kładzie nacisk na rolę sektora sportowego w realizacji i ochronie praw człowieka, wynikających zarówno z regulacji prawa krajowego, jak i ze zobowiązań międzynarodowych.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia AT.