logo
Trenerzy ukończyli kurs z psychologii sportu

Szkolenie ma charakter kursu składającego się z cyklu dwóch spotkań. Zajęcia odbywają się w salach Instytutu Sportu-PIB. Zajęcia oparte są na efektach kształcenia:

a) umiejętność stosowania w praktyce zasad efektywnej komunikacji,
b) umiejętność kontrolowania procesów emocjonalnych w sytuacjach startowych,
c) zdolność rozpoznawania syndromu wypalenia,
d) zdolność wyczuwania i kształtowania gotowości startowej zawodników.

Większość zajęć odbywała się w formie warsztatów prowadzonych w mniejszych grupach w obwodzie stacyjnym. Każda część kończyła się refleksją i syntezą doświadczeń. Całość podsumowana była podczas wspólnej dyskusji, której tematem przewodnim była interwencja trenerów w różnych sytuacjach z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych. Zajęcia kursu prowadzone były przez psychologów sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, znanych i cenionych praktyków: prof. Jana Blecharza, prof. Marcina Krawczyńskiego, Beatę Mieńkowską, Dariusza Nowickiego i Krzysztofa Kałużnego. Szkolenie przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku, współpracy, wymiany doświadczeń i przemyśleń miedzy trenerami różnych dyscyplin oraz psychologami sportu.