logo
System Sportu Młodzieżowego - nowe zasady, nowe możliwości

Rok 2019 będzie ostatnim, kiedy klasyfikacje Systemu Sportu Mlodzieżowego  tworzone będą na obowiązujących do tej pory zasadach. Od roku 2020 zasady pracy ulegną zmodyfikowaniu. W celu zagwarantowania płynnego przejścia na nowy system pracy, po konsultacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wytypowanych zostało 7 dyscyplin, dla których już w roku 2019 (w formie pilotażu) obowiązywał będzie nowy sposób wprowadzania wyników sportowych do klasyfikacji SSM. Są to dyscypliny: narciarstwo klasyczne, hokej na lodzie, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka ręczna, wioślarstwo, zapasy. 

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności uczestnikom - przedstawicielom 7 wytypowanych dyscyplin w zakresie nowych zasad SSM. Celem warsztatów i prowadzonej dyskusji będzie też zebranie informacji zwrotnej od uczestników oraz uwzględnienie uwag w czasie rozbudowy systemu i jego implementacji dla pozostałych sportów.

Lista uczestników szkolenia jest zamknięta i ogranicza się do wspomnianych dyscyplin.

Szkolenie będzie miało charakter praktycznych warsztatów. Głównymi prowadzącymi będą panowie: Konrad Świętochowski i Mirosław Pikierski z Zespołu Sportu Młodziezowego przy Instytucie Sportu-PIB:

Mirosław Pikierski - działacz sportowy z 50 letnim stażem. Pracownik Łódzkiej Federacji Sportu. Od 20 lat zaangażowany w organizacje i publikacje wyników z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Od roku 2017 pracownik Zespołu Młodzieżowego IS PIB, bezpośrednio zaangażowany w przygotowywanie rankingów Systemu Sportu Młodzieżowego. 

Konrad Świętochowski - specjalista w dziedzinie informatycznej analizy danych. Twórca platformy internetowej umożliwiającej prowadzenie relacji na żywo z imprez sportowych łącznie z późniejszą archiwizacją i publikacją wyników.  Od roku 2017 pracownik Zespołu Młodzieżowego IS PIB, odpowiedzialny za koordynowanie i przygotowywanie rankingów Systemu Sportu Młodzieżowego. 

Plan szkolenia:

8:00 - 8:30 Przywitanie gości. 

8:30 - 9:00 Czym jest ranking Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) i jaki jest CEL jego przygotowania. 

9:00 - 9:15 Prezentacja aktualnych zasad oraz narzędzi wykorzystywanych do budowy klasyfikacji SSM. 

9:15 - 9:30 Najczęstsze problemy związane z obecnym systemem pracy. Sesja interaktywna z zaproszonymi gośćmi. 

9:30 - 10:00 PRZERWA

10:00 - 11:30 Przedstawienie nowych zasad pracy oraz prezentacja systemu informatycznego wspierającego tworzenie klasyfikacji SSM.

11:30 - 12:00 Zasady obsługi nowego systemu informatycznego.

12:00 - 13:00 PRZERWA OBIADOWA

13:00 - 14:30 Ćwiczenia z obsługi systemu (umieszczenie w bazie danych przykładowych wyników). Sesja interaktywna z zaproszonymi gośćmi. 

14:30 - 15:00 Korzyści wynikające z przejścia na nowy system pracy. 

15:00 - 15:30 PRZERWA

15:30 - 16:00 Uwagi uczestników warsztatów dotyczącego nowego systemu. Sesja interaktywna z zaproszonymi gośćmi.