logo
Sport dzieci i młodzieży

Szkolenie składało się głównie z zajęć warsztatowych i ćwiczeń. Udział wzięli trenerzy klubowi i zaplecza kadry. Prowadzacymi zajęcia był dr Piotr Bora trener klasy mistrzowskiej z wieloletnim doświadczeniem, dr Jarosław Janowski (AWF Poznań), dr hab. Adam Kawczyński, dr Urszula Szczepanik i dr Piotr Kunysz  (AWF Wrocław).

Tematy zajęć dotyczyły obciążeń fizjologicznych mięśni szkieletowych treningiem i regeneracją, periodyzacji w treningu dzieci i młodzieży ze wszczególnym uwzględnieniem zadań i budowy mikrocyklu, szkolenia szybkości i skoczności oraz warsztatu pracy trenera w sportach zimowych - nowoczesnych narzędzi, metod i form. W hali natomiast trenerzy wzięli udział w ćwiczeniach z przygotowania motorycznego młodych zawodników.

W części wykładowej kierownik Zakładu Badań Antydopingowych IS-PIB, dr hab. Dorota Kwiatkowska, pzaprezentowała substancje i metody zabronione oraz wytłumaczyła możliwe przyczyny nieświadomego użycia substancji niedozwolonych. Z kolei dr hab. Hubert Makaruk (AWF Biała Podlaska) przedstawił prezentację na temat wieloletnich programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.