logo
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie

W dniu 20.09.2017 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował szkolenie pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji w sporcie – wdrożenie systemu kwalifikacji zawodowych w sektorze sportu”. Szkolenie było jedynym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu edukacyjnego pn. „Akademia Trenerska”, dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pan Maciej Lasota, który zapoznał uczestników szkolenia ze stanem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej. Następnie, przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, zaprezentowali główne założenia systemu kwalifikacji, a także możliwości wsparcia podmiotów, które zainteresowane będą wdrożeniem tego systemu w sektorze sportu.Reprezentanci Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Związku Koszykówki oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa podzielili się z uczestnikami szkolenia doświadczeniami w tworzeniu opisu standardów kwalifikacji trenerskich w sporcie.