logo
Rekrutacja na szkolenie "Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych"

Oczekiwane efekty szkolenia:

  • umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć dla grona innych trenerów;
  • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do konstruowania sesji szkoleniowych dla innych trenerów;
  • rozpoznanie jak trenerzy się uczą;
  • przeanalizowanie roli Coach Developerów/edukatorów w sektorze sportowym;
  • zidentyfikowanie strategii, które pomagają trenerom efektywniej pracować z zawodnikami;
  • opisanie jak rozwijać umiejętności refleksyjnego myślenia;
  • przeanalizowanie własnej praktyki trenera i edukatora.

Termin: 28-30.11.2021

Planowana objętość szkolenia: szkolenie w systemie stacjonarnym obejmujące zajęcia warsztatowe oraz pracę własną przed i po szkoleniu.

Jak się zapisać?

1. Zaloguj się do strefy trenera i zgłoś się do 21 listopada.

2. Do dnia 22 listopada otrzymasz specjalny plik zgłoszeniowy, który niezwłocznie należy wypełnić i przesłać do Akademii Trenerskiej.

3. 23 listopada na podstawie przesłanych plików zgłoszeniowych wybierzemy 25 osób, które zaprosimy do OPO Spała.

Udział w szkoleniu będzie poprzedzony zadaniem domowym, które w dniu 23 listopada zostanie przesłane do osób zakwalifikowanych do udziału.

Planowana liczba uczestników szkolenia stacjonarnego: 25 osób. W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę przedstawiciele PZS - osoby, które opisują standardy kwalifikacji i procesy walidacji, edukatorzy innych trenerów.