logo
Publikacja stanowiska w sprawie profesjonalizacji pracy trenerskiej w sporcie to kamień milowy w projekcie CoachForce21

Stanowisko „Proffessionalisation as a Process of Continuous Improvement for Sport Coaching in Europe”  to efekt prowadzonych przez ostatnie dwa lata badań, prac rozwojowych i konsultacji z interesariuszami w celu zrozumienia aktualnej sytuacji trenerów w Europie. Opiera się z jednej strony na ostatnim dokumencie Stanowiska European Coaching Council , które powstało w 2011 r., z drugiej jest uzupełniony o nowe dane i wskazuje kierunek rozwoju na okres 2021-2030.

Przedstawione poniżej są najważniejsze punkty Stanowiska. Rozwinięta wersja dokumentu wraz z uzasadnieniem dostępna jest tutaj 60abd32f1aac66c82c4a27c1_CF21 Position Statement May 2021 (1).pdf (webflow.com)

Uwzględniając kontekst planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2017-2021, konkluzje Rady UE z listopada 2017 r. (prezydencja Estonii) i czerwca 2020 (prezydencja Chorwacji), partnerzy CoachForce21:

  • Ustalają, że praca trenerów sportu odgrywa znaczącą rolę i stale rośnie na znaczeniu, zarówno w aspekcie indywidulanych osób, jak i całego społeczeństwa
  • Podkreślają, że organizacje sportowe i trenerzy/instruktorzy muszą przez cały czas chronić interesy uczestników sportu – indywidulanych osób i w rozumieniu społecznym, oraz przestrzegać zasad bezpiecznego i etycznego sportu
  • Domagają się zapewnienia ochrony praw trenerów do edukacji, rozwoju, odpowiedniego uznania ich pracy i etycznych warunków pracy
  • Proponują, aby państwa, międzynarodowe i krajowe organizacje sportowe nieustannie wspierały swoimi działaniami proces rozwoju i doskonalenia trenerów sportu
  • Zachęcają krajowe i międzynarodowe wiodące stowarzyszenia i inne organizacje trenerskie do opracowywania odpowiednich standardów zawodowych zapewniających odpowiednie systemy licencjonowania trenerów i zapewniania jakości.
  • Zwracają uwagę, że wszystkie powyższe zalecenia są zależne od kontekstu i muszą być interpretowane i wdrażane lokalnie.

 

John Bales powiedział:

„To bardzo ważny dokument i doniosłe wydarzenie, tym bardziej w czasach pandemii, która dowiodła istotnej roli aktywności fizycznej , roli trenerów i instruktorów sportu. Opublikowane Stanowisko pomaga zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego inwestowania w rozwój skutecznych i wydajnych rozwiązań wspierających pracę trenerską i zaspokajających potrzeby zarówno trenerów, jak i uczestników zajęć sportowych i zawodników. Stanowisko wzmacnia też przekaz o potrzebie oddania trenerom głosu na forum publicznym i decyzyjności w procesach, które ich dotyczą.”

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z k.livingstone@icce.ws

 

 

 ****

CoachForce21  to trzyletni projekt finansowany w ramach Erasmus+ . Rozpoczął się w październiku 2018.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji trenerów na poziomie krajowym i europejskim poprzez dostarczenie wskazówek i wsparcia dla istniejących stowarzyszeń trenerskich w UE. Celem jest wyniesienie na plan pierwszy w społecznym dialogu głosu trenerów, aby w ten sposób wzmocnić zasady dobrego zarządzania w sektorze sportu. Partnerami projektu są: Leeds Beckett University (lider projektu, Wielka Brytania) oraz International Council of Coaching Excellence (ICCE), Czech Olympic Committee, Hungarian Coaching Association, Coaching Portugal, Trainerakademie of DOSB (Niemcy), Professional Coaches of Finland, Hellenic Federation of  Sport Coaches and Trainers (Grecja) i Instytut Sportu-PIB.