logo
Psychologia sportu - część pierwsza

Kurs z psychologii sportu organizowany w ramach Akademii Trenerskiej składa się z trzech etapów: udziału w dwóch szkoleniach stacjonarnych i pracy własnej na zasadach e-learningu. W dniach 28-29 maja w Instytucie Sportu trenerzy wzięli udział w warsztatach kształtujących różne umiejętności psychologiczne przydatne w pracy trenera: regulowania procesów emocjonalnych w sytuacjach startowych i treningowych, efektywnej komunikacji, kształtowania i utrzymywania u zawodników poczucia własnej skuteczności, kształtowania umiejętności myślenia refleksyjnego .

Następne etapy kursu to praca własna w module e-learningu oraz spotkanie na finalnej sesji szkoleniowej w grudniu tego roku.