logo
Przedstawiciele 7 dyscyplin odbyli szkolenie z nowego systemu informatycznego wspierającego ranking SSM

Przedstawiciele siedmiu wytypowanych dyscyplin biorących udział w programie pilotażowym wzięło udział w szkoleniu (wykładach i warsztatach) z nowego sposobu wprowadzania wyników sportowych do klasyfikacji SSM. Dziękujemy za 100% frekwencję.

Po krótkim przypomnieniu celu i faktów związanych z działaniem Systemu Sportu Młodzieżowego, wymienieniu niedoskonałości obecnego systemu, przypomniano założenia nowego systemu, korzyści wynikające z przejścia na nowy system oraz przedstawiono harmonogram modyfikacji. Zaprezentowano również kolejne etapy związane z przebudową SSM w latach 2020-2025.

Kolejnym punktem spotkania były praktyczne warsztaty i ćwiczenia (każdy uczestnik miał swój komputer przenośny). Uczestnicy poznali zasady obsługi nowego systemu i przećwiczyli zamieszczanie przykładowych wyników w bazie danych.

Uczestnicy mają jeszcze możliwość wprowadzać dane w formie ćwiczeń do końca lutego, po czym nowa baza zostanie oczyszczona i od marca będzie funkcjonować nowy system wprowadzania danych dla 7 dyscyplin. W 2020 r. nowy SSM  będzie obowiązywał wszystkie dyscypliny. Konstruktywne komentarze uczestników szkolenia, a także tegoroczny program pilotażowy dla wybranych kilku dyscyplin będą pomocne w trakcie rozbudowy programu i implementacji dla pozostałych sportów w kolejnym roku.