logo
Projektowanie sytuacji edukacyjnej - szkolenie sportowe jako proces pedagogiczny

Celem tego szkolenia jest poznanie mechanizmów zachowania trenera w trakcie zawodów i kształtowanie umiejętności krytycznej oceny niepożądanego zachowania. Trenerzy będą potrafili budować klimat treningu w oparciu o rozwój kompetencji swoich zawodników.

Po zakończeniu tego szkolenia trener:

- będzie potrafić budować klimat treningu w oparciu o rozwój kompetencji swoich zawodników.

- będzie potrafić identyfikować, wspierać rozwój i zarządzać kompetencjami swoich zawodników.

- będą potrafić zaprojektować sytuacje edukacyjne dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości zawodników.

 

Grupa docelowa: trenerzy kadr wojewódzkich i zaplecza kadry, trenerzy teamu 100 posiadający aktualne kwalifikacje potwierdzone przez polskie związki sportowe.

Termin: 14.10.2021

Zapisy poprzez strefę AT: https://akademiatrenerska.pl/logowanie

Rekrutację kończymy 6 października.