logo
Projekt CoachForce21 w ubiegłym roku

CF21 jest projektem współfinansowanym z grantu Erasmus + Sport, zrzeszającym 9 organizacji UE, w tym Instytut Sportu-PIB. Celem projektu jest wzmocnienie roli trenerów na poziomie krajowym i europejskim poprzez wypracowanie i dostarczenie wskazówek oraz narzędzi wsparcia i promocji zawodu trenera w sporcie i w społeczeństwie.

Według przeprowadzonego badania Komisji Europejskiej, trenerzy stanowią bardzo silną grupę zawodową liczącą około 9 milionów trenerów ( w porównaniu do 6 milionów nauczycieli i 3 milionów lekarzy). Z powyższego faktu, oraz dzięki silnej reprezentacji dwóch organizacji ICCE (Council for Coaching Excellence) i ECC (European Coaching Council), które zajmują się promowaniem zawodowych, edukacyjnych i społecznych interesów trenerów, zrodziła się potrzeba uwzględnienia tej dużej grupy zawodowej, ich zasięgu i wpływu, nie tylko w aspekcie liczby, ale również zaangażowania wszystkich grup wiekowych.

W 2019 roku odbyły się dwa spotkania partnerów projektu. W lipcu 2019 roku, podczas drugiego spotkania w Budapeszcie udział wzięli przedstawiciele partnerów: Trainerakademie Koeln (Niemcy), Czeskiego Komitetu Olimpijskiego, Węgierskiego Związku Trenerskiego, Treinadores Portugal (Portugalia), SAVAL (Stowarzyszenia Zawodowych Trenerów w Finlandii), POPA (Greckiej Federacji Trenerów Sportu) oraz Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego. IS-PIB reprezentowali pracownicy Akademii Trenerskiej.  

Konsorcjum omówiło pierwszy instrument wyniku projektu. Był to raport podstawowy o statusie trenerów, regulacjach prawnych, kwestiach organizacyjnych, opcjach dostępu do edukacji i rozwoju oraz danych demograficznych w krajach członkowskich UE (Coaching Landscape Baseline Report),  oraz współpracę z projektem PEAK (Policy, Evidence, and Knowledge in Coaching), a także jednostką sportu w strukturach UE przy przeprowadzaniu wywiadów i analizie wyników.

Podczas spotkania zastanawiano się również nad najlepszym podejściem w stworzeniu mapy stowarzyszeń trenerskich działających w Europie oraz nad sposobem gromadzenia danych w badaniu studiów przypadków. Na koniec dyskutowano nad stanowiskiem ECC (European Coaching Council) w sprawie profesjonalizacji zawodu trenera.

CoachForce21 będzie bazował na pracach poprzednich projektów, takich jak CoachLearn, które doprowadziły do znacznych zmian w edukacji trenerów i polityce trenerskiej w Europie. Zapewni również narzędzi wzmacniających sieć stowarzyszeń trenerskich, tak aby „głos trenera” był słyszany głośniej i wyraźnej w dialogu społecznym w sektorze sportu w Europie.

Dyrektor projektu Sergio Lara-Bercial powiedział:

„Spotkanie zapewniło członkom konsorcjum niezbędny czas na przeanalizowanie osiągniętych do tej pory osiągnięć i możliwość zaplanowania przyszłości. CoachForce21 zajmuje się naprawdę kluczowymi zagadnieniami związanymi z pracą trenerów w UE i będzie to miało ogromny wpływ na cały kontynent”.

Kolejne spotkanie partnerów projektu odbędzie się 13 lutego 2020 r. w Atenach.

Więcej informacji na https://www.coachforce.eu/