logo
Polskie związki sportowe jako instytucje walidujące i certyfikujące w kontekście ZSK

Szkolenie, w odróżnieniu do poprzednich tego typu spotkań, dotyczyło przedstawienia konkretnych zadań związków w kontekście ZSK i szkoliło praktyczne kompetencje w tym zakresie.

Szkolenie rozpoczęło się wystąpieniami porządkującymi ogólną wiedzę na temat ZSK, polityki państwa i roli Ministerstwa Sportu i Turystyki we wdrażaniu systemu w sektorze sportowym. Przedstawiono realizację procesu opisów standardów dla poszczególnych kwalifikacji w sporcie.

Część praktyczna składała się z warsztatów w mniejszych grupach i obejmowała tematy: roli polskich związków sportowych w walidacji, certyfikacji, tematy kompetencji osób walidujących trenerów i opisu kwalifikacji rynkowych, czyli tworzenia zestawów umiejętności istotnych dla poszczególnych poziomów kwalifikacji z perspektywy związku.

Wykład prof. Żyśko dotyczący roli Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i następująca po nim dyskusja panelowa wieńczyły jednodniowe szkolenie.

Ekspertami prowadzącymi zajęcia byli: Bartosz Kęciek (IBE), Maciej Tauber (IBE), Beata Michalska (niezależny ekspert ZSK), Agnieszka Szymczak  (IBE), Piotr Marek (IS-PIB), dr Piotr Kunysz (AWF Wrocław), dr hab. Jolanta Żyśko (Vistula).