logo
Podsumownie pierwszego półrocza 2022

W trakcie pierwszych szcześciu miesiący 2022 roku zorganizowaliśmy 8 szkoleń:
 
🔵 Trening siły i mocy zawodników wysokiego wyczynu (poziom mistrzowski)
🔵 Współczesne koncepcje treningu siły i mocy - warsztat umiejętności praktycznych
🔵 Zmniejszenie ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością sportową
🔵 Aspekty medyczne sportu związane z COVID-19
🔵 Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego Pekin 2022 Mediolan - Cortina d'Ampezzo 2026
🔵 Koncepcje treningu motoryczności
🔵 Planowanie i interpretowanie badań sportowców z niepełnosprawnościami
🔵 Rozwój kompetencji trenerów egzaminujących kandydatów na instruktora dla sektora sportowego

 

Cały harmonogram pod linkiem poniżej:
https://www.akademiatrenerska.pl/aktualnosci/harmonogram-szkolen-w-2022-roku