logo
Podsumowanie - kształcenie kadr w sporcie 2018

Konferencja zgromadziła liczne grono osób reprezentujących środowisko sportowe i zainteresowanych kształceniem kadr w sektorze sportowym. Gośćmi byli przedstawiciele polskich związków sportowych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, PKOl oraz prelegenci Akademii Trenerskiej i Akademii Zarządzania Sportem - dwóch flagowych projektów realizowanych przez IS-PIB w zakresie kształcenia kadr sportowych.
Konferencję otworzyła dyskusja panelowa z udziałem Ministra Witolda Bańki, dr hab. Kazimierza Mikołajca (PZKosz) i prof. Adama Zająca, rektora AWF w Katowicach oraz gości zagranicznych działających w obszarze kształcenia kadr sportowych - Penny Crisfield z ICCE w Wielkiej Brytanii (Międzynarodowa Rada Trenerów) i prof. Richarda Southall z Uniwersytetu South Carolina w USA. Rozmawiano o profesjonalizacji branży sportowej i roli podnoszenia kwalifikacji jako priorytecie. Minister poruszył również kwestię dążenia do godnego finansowania trenerów wszystkich szczebli i dobrego zarządzania w polskich związkach sportowych jako punktu wyjścia i motywacji do dalszego rozwoju sportu. Penny Crisfield dodała, że choć kompetencje trenerów najwyższego szczebla i trenerów dzieci są rożne, to praca jednych i drugich jest tak samo ważna. To dzięki wiedzy i umiejętnościom trenerów pracujących z dziećmi i pasji, którą zarażają podopiecznych, dzieci zaczynają przygodę ze sportem i kontynuują treningi w sporcie kwalifikowanym.

Penny Criesfield i prof. Richard Southall w tym roku współpracowali z Akademią Trenerską (Crisfield) i Akademią Zarządzania Sportem (Southall). W trakcie konferencji po sesji wykładowej przeprowadzili warsztaty w grupach. Crisfield na temat kształtowania umiejętności trenerskich i uczenia się trenerów w oparciu o standardy kwalifikacji. Prof. Southall przedstawił rolę sportu akademickiego w USA i model kształcenia kadr sportu w swoim kraju.

Ponadto, koordynatorzy projektów edukacyjnych IS-PIB, Akademii Trenerskiej (Piotr Marek) i Akademii Zarządzania Sportem (Grzegorz Botwina) krótko zaprezentowali tegoroczną działaność. O jakości kwalifikacji w sporcie w odniesieniu do ram kwalifikacji mówił Maciej Tauber z Instytutu Badań Edukacyjnych. Podsumowania całości dokonał dr hab. Marcin Krawczyński -  od lat współpracujący z AT, Coach Developer, psycholog sportu, profesor nadzwyczajny w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku, członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.