logo
Planowanie procesu treningowego

W szkoleniu pt."Wieloletnie programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i szkołach sportowych – dotychczasowa praktyka, modelowe rozwiązania w nowym systemie edukacyjnym" wzięło udział 123 uczestników - przedstawicieli polskich związków sportowych, dyrektorów oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, a także trenerów. Wśród prowadzących zajęcia byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Filii w Białej Podlaskiej, Instytutu Sportu i Polskiego Związku Zapaśniczego.

Program zawierał wykłady, dyskusje panelowe, a także praktyczne warsztaty, w trakcie których uwzględniono podział na sporty zepołowe, indywidualne, sporty walki i sporty zimowe. Omówiono tematy związane z tworzeniem perspektywicznych programów szkolenia sportowego, przedstawiono analizę sytuacji, wnioski z ubiegłych lat i najlepsze praktyki wynikające z oceny wieloletnich programów. Poznano też zasady tworzenia programów szkoleniowych w oparciu o formularz przygotowany specjalnie na szkolenie przez prof. Huberta Makaruka (FAWF).

W czasie dwudniowego spotkania panowała dobra atmosfera, a uczestnicy wykazali się dużą aktywnością i merytorycznym przygotowaniem. Dzięki temu, i przy wsparciu moderatora prof. Huberta Makaruka, wypracowano wnioski, uwagi i postulaty odnośnie przygotowywania programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.