logo
Pierwsza część kursu "Coach Developer" już za nami

22 maja w COS OPO w Spale zakończył się pierwszy zjazd trenerów bioracych udział w tegorocznej edycji kursu na Coach Developerów, czyli "trenerów szkolących trenerów".

Do udziału w kursie "Kierowanie rozwojem kadry szkoleniowej" kwalifikowani byli czynni trenerzy i szefowie wyszkolenia z dużym bagażem doświadczeń, szkoleniowcy z praktyką cieszący się autorytetem w środowisku sportowym. Celem jest doskonalenie posiadanych umiejętności w szkoleniu innych trenerów, podniesienie efektywności nauczania.

Za nami więc intensywne dwa dni warsztatów aktywizujących uczestników w najwyższym stopniu, warsztatów, które pozwalały nabyć praktyczne umiejętności przedstawianych nowatorskich technik i zasad uczenia pod okiem facylitatorów.

Zajęcia zamiennie prowadzili polscy certyfikowani Coach Developerzy: dr hab. Marcin Krawczyński, wykładowca, psycholog sportu klasy mistrzowskiej PTP, superwizor, trener narciarstwa i instruktor żeglarstwa oraz Dariusz Nowicki, psycholog sportu klasy misrzowskiej PTP, trener taekwondo olimpijskiego (obaj są długoletnimi wykładowcami Akademii Trenerskiej). Zajęcia również prowadziła i czuwała nad całością szkolenia pani Penelope Crisfiled, międzynarodowa ekspertka w zakresie coachingu i rozwoju kadr trenerskich sektora sportowego, ściśle współpracująca z Międzynarodową Radą Trenerów (ICCE).

Przed uczestnikami praca własna za pomocą e-learningu oraz druga część zjazdu szkoleniowego w dniach 8-9.10.2019 r.