logo
Penny Crisfield - międzynarodowy autorytet szkoli polskich trenerów

W dniach 25-26.10.2017 Akademia Trenerska zorganizowała I z II części szkolenia- „Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych”.

Celem szkolenia jest profesjonalizacja kadr trenerskich i szkoleniowych poprzez przybliżenie problematyki nauczania dorosłych i wykorzystywania technik angażowania audytorium, konstruowania warsztatów dla innych trenerów. Uczestnicy szkolenia szukali odpowiedzi na takie pytania jak: Kim jest i jaką rolę pełni Coach Developer?, Jak kierować rozwojem innych  trenerów?

W szkoleniu wzięło udział 21 osób reprezentujących Polskie Związki Sportowe. 

W grudniu 2017 odbędzie się II część szkolenia.