logo
O szansach i zagrożeniach przystąpienia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

To kolejne spotkanie w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, tym razem mające charakter otwartej dyskusji i konsultacji. Głos oddano w głównej mierze przedstawicielom polskich związków sportowych w celu podsumowania wszystkich pytań i rozwiania wątpliwości związanych z działaniem w nowym systemie. Podczas panelu eksperckiego podkreślono rolę polskich związków w sportach olimpijskich dotyczące ZSK i w kontekście finansowania z MSiT. Do udziału zaproszono interesariuszy- 40 polskich związków sportowych w dyscyplinach olimpijskich. 

Spotkanie organizowane było przez Instytut Badań Edukacyjnych. Partnerami wydarzenia było Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Sportu-PIB (Akademia Trenerska).