logo
O przyszłości zawodu trenera podczas pierwszego międzynarodowego wydarzenia projektu CoachForce21 w Atenach


Głównymi organizatorami wydarzenia w Atenach są: Uniwersytet Leeds Beckett (Wielka Brytania), ICCE i Helleńskie Stowarzyszenie Trenerów POPA (Grecja). Udział wezmą też pozostali partnerzy CoachForce21: Czeski Komitet Olimpijski, Węgierski Związek Trenerów, Trainerakademie w Kolonii (Niemcy), Portugalska Konfederacja Trenerów Sportowych, Fińskie Stowarzyszenie Trenerów Zawodowych oraz Instytut Sportu-PIB.

Do udziału w tym ważnym wydarzeniu są zaproszeni również przedstawiciele innych organizacji, w tym: Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Komisji Europejskiej, WADA, ASOIF (Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Olimpiad Letnich), krajowych i międzynarodowych federacji sportowych, instytucji szkolnictwa wyższego, Europejskich stowarzyszeń trenerów, krajowych stowarzyszeń trenerów, rządowych organizacji sportowych oraz przedstawicieli innych powiązanych projektów w ramach Erasmus +.

Uznani prelegenci zabiorą głos w sprawach związanych z zawodem trenera. Zaprezentowane zostaną również ostatnie wyniki badań projektu CF21: dotyczących statusu zawodu trenera w aspekcie demograficznym, strukturalnym i organizacyjnym oraz dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń trenerskich, ich roli i wpływu w środowisku sportowym.

W celu zapytania o możliwość udziału w wydarzeniu i zarejestrowania się należy skontaktować się z Karen Livingstone (pod adresem k.livingstone@icce.ws).

CoachForce21 to projekt współfinansowany z grantu Erasmus + Sport, zrzeszający 9 organizacji UE, w tym IS-PIB. W ramach projektu prowadzone są badania i wypracowywane narzędzia w celu promowania, wzmacniania reprezentacji, wpływu i roli trenerów w społeczeństwie i w środowisku sportowym.

Więcej o wydarzeniu (program) i samym projekcie można znaleźć na stronie https://www.coachforce.eu/news/exclusive-invitation-to-project-coachforce21-international-event-and-coaches-seminar-in-athens-february-2020