logo
Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego

Podczas jednodniowego szkolenia trenerzy zapoznali się z fizjologicznymi i biochemicznymi metodami oceny stanu wytrenowania i zdolności wysiłkowych zawodników. Omówiono rodzaje badań, częstość ich przeprowadzania, panele badań, ćwiczono jak interpretować wyniki. Wyniki badań pozwalają sprawdzać i weryfikować założenia treningowe, podkreślano jak ważne jest umieszczanie ich w planie treningowym i kiedy najlepiej to robić w makrocyklu. Dzięki badaniom okresowym (sprawdzającym ogólny stan zdrowia i wykrywającym niedobory), dodatkowym (monitorującym efekty leczenia i wyrównania niedoborów) oraz badaniom monitoringowym (oceniającym reakcję organizmu na wysiłek fizyczny podczas zawodów, zgrupowań i podczas testów wysiłkowych) trenerzy mają stały dopływ informacji o skutkach swoich działań i zmianach adaptacyjnych następujących u zawodników pod wpływem stosowanych obciążeń.

Ważnym tematem była diagnostyka przetrenowania sportowców. Poznano główne przyczyny przetrenowania, rodzaje, podstawowe objawy (obiektywne, subiektywne i laboratoryjne) oraz profilaktykę w tym zakresie.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem w środowisku trenerów i bedzie powtórzone w dniu 7 czerwca 2018 r. Rekrutacja ruszy wkrótce.