logo
Konferencja trenerów szolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego Tokio 2020

Podczas konferencji nastąpiło pożegnanie Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, który 1 stycznia 2020 roku obejmie funkcję szefa WADA oraz podsekretarza stanu w MSiT Jana Widery od kilku tygodni prezesa Stadionu Śląskiego. Trenerzy oraz gospodarze obiektu COS Spała podziękowali obu ministrom za czteroletnią kadencję.

Konferencja trwała trzy dni. Pierwszy dzień to czas podsumowań. Sezon letni 2019 ocenił dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w MSiT Marcin Nowak. Urszula Włodarczyk, dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego omawiała rok pracy placówki i przedstawiła plany na przyszłość. Wystąpienie miał również minister Witold Bańka podsumowujący czas czteroletniej kadencji. Na zakończenie prof. Jan Blecharz mówił o psychologicznym wsparciu dla zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich w Tokio.

W drugim dniu wykłady wygłosili: znany trener pływacki Genadijus Sokolovas z Global Sport Technology oraz Gerard Rietjens z Uniwersytetu w Maastrich, współpracownik kolarskiej grupy zawodowej Lotto-Jumbo. Sokolovas zagłębiał się w tajniki przygotowania fizycznego i zachowania optymalnej gotowości startowej. Rietjens swój wykład poświęcił zagadnieniom aklimatyzacji w Tokio.

Kilkugodzinne warsztaty poświęcone były:

- treningowi siły i mocy (dr Łukasz Trzaskoma z Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu w Budapeszcie),

- praktycznemu warsztatowi umiejętności treningowych (Mirosław Choroś z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów),

- testom mleczanowym dla zawodników najwyższego poziomu sportowego (Sokolovas),

- wykorzystaniu systemu Optojump w praktyce diagnostycznej i treningowej (Ryszard Pilarczyk i Grzegorz Lipiński z Domtel-Sport).

Ostatni dzień poświęcony był ściśle igrzyskom olimpijskim w Tokio. W panelu dyskusyjnym trenerzy rozważali różne aspekty aklimatyzacji oraz przygotowań do tej najważniejszej imprezy czterolecia. O strategii przygotowań olimpijskich mówił także Adam Krzesiński z PKOl, a o zabezpieczeniu medycznym dr Hubert Krysztofiak. Szef misji olimpijskiej Marcin Nowak oraz Iwona Łotysz i Anna Majer-Krukowska poruszyli problemy logistyczne, prawne, marketingowe związane z igrzyskami w Tokio.

Na zakończenie Tomasz Grzywacz z Zespołu Metodycznego IS-PIB mówił o treningu wysokogórskim. Ten wykład zakończył się panelem dyskusyjnym. Łukasz Szeliga z Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego ocenił sezon letni w sportach paraolimpijskich.