logo
Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego w sportach letnich - Tokyo 2020

W trzydniowej konferencji uczestniczyli główni trenerzy olimpijscy w sportach letnich oraz kierownicy wyszkolenia polskich związków sportowych.

Pierwszy dzień miał charakter oficjalny, na konferencję przyjechał minister Witold Bańka. Oceniono starty reprezentantów Polski w głównych zawodach w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Pani dyrektor IS-PIB, dr Urszula Włodarczyk, przedstawiła ofertę badań diagnostycznych Instytutu wspierających proces treningowy zawodników. W formule krótkich wystąpień i panelu dyskusyjnego rozmawiano również o możliwosci wykorzystania nowoczesnych technologii i elektroniki oraz informatycznych systemów bazodanowych we współczesnym monitoringu systemu szkolenia i zasobów ludzkich.

Drugi dzień miał charakter naukowo-dydaktyczny. Pan Piotr Marek, koordynator Akademii Trenerskiej, zaprezentował projekt Akademii w kontekście systemowych ram kwalifikacji. Następnie wykłady i praktyczne warsztaty prowadzili goście zagraniczni. Dr Andrew Dawson z Melbourne w Australii (Coaching College of Sport and Exercise Science -Victoria University) przedstawił wiedzę i praktyczne wskazówki dla trenerów w zakresie zdolności przywódczych wymaganych do osiągnięcia sukcesu w rywalizacji sportowej na najwyższym szczeblu oraz umiejętności oddziaływania na innych. Drugi zaproszony gość, Troy Hembrow Engle z Sigapuru (Singapore Sports Institute), przedstawił plan działań w dziedzinie rozwoju zawodowego na podstawie doświadczeń trenerskich. Dzień podsumował panel dyskusyjny "Trener do trenera", moderowany przez prof. Marcina Krawczyńskiego i Piotra Marka, z udziałem zagranicznych gości i trenerów. 

Trzeci dzień konferencji to komplilacja spraw formalno-organizacyjnych dotyczących tematów strategii zabezpieczenia organizacyjnego i medycznego przygotowań do Igrzysk w Tokio w 2020 r. oraz możliwości ośrodków COS OPO w świetle przygotowań ekip do Igrzysk, ale także pan Michał Rynkowski z Polskiej Agencji Antydopingowej podsumował aktualne problemy i procedury antydopingowe. Zaprezentowano również trenerom projekt Akademii Zarządzania Sportem, którego koordynatorem jest pan Grzegorz Botwina.