logo
Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego – sporty zimowe

Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu wraz z Zespołem Metodycznym przy Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym informują, iż konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego w sportach zimowych, zorganizowana przez Akademię Trenerską, odbędzie się w dniach 18-19.05.2020 r. w trybie online na platformie internetowej

Grupą docelową są kierownicy wyszkolenia polskich związków sportowych, trenerzy kadr narodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz osoby współpracujące w procesie szkolenia zawodników do startu w IO i IP.

Zgłoszenia na konferencję trwają do dnia 13.05.2020r. Listy uczestników konferencji będą sporządzone przez biura polskich związków sportowych. 

Uwaga: szkolenie dedykowane tylko osobom z grupy docelowej.