logo
Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego – Pekin 2022 – ostatni etap przygotowań

Grupa docelowa: szkolenie dla kierowników wyszkolenia polskich związków sportowych, trenerów kadr narodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz osób współpracujących w procesie szkolenia zawodników do startu w IO i IP  w Chinach. W śród zaproszonych prelegentów są goście z zagranicy, Gerard Rietjens  oraz Iñigo Mujika.