logo
II spotkanie ekspertów Międzynarodowego Projektu ParaCoach

Spotkanie grupy eksperckiej odbywa się w przeddzień III Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Szkoleniowej „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka” (8-11.05.2019), której patronat honorowy obejmuje Instytut Sportu-PIB.

Projekt ParaCoach ma za zadanie zwiększenie udziału trenerów osób niepełnosprawnych w kształceniu, mobilności i zatrudnieniu na obszarze Unii Europejskiej.

Pierwszy dzień spotkania miał miejsce w siedzibie Instytutu Sportu-PIB. Honory gospodarza i głównego prowadzącego pełnił pan Piotr Marek (IS-PIB). Udział wzięli przedstawiciele partnerów Projektu:

John Bales (International Council for Coaching Excellence)

Ladislav Petrovic (International Council for Coaching Excellence)

Tabo Huntley (Liverpool John Moores University)

Charlotte Williams  (Liverpool John Moores University)

Lars Cornelissen (NOC*NSF Netherlands)

Łukasz Szeliga (European Paralympic Committee)

Ratko Kovacic (European Paralympic Committee)

Akos Farkas (Hungarian Paralympic Committee)

Ferenc Csuri (Hungarian Paralympic Committee)

9 maja, w ramach pierwszego dnia III Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Szkoleniowej "Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka”  odbędzie się prezentacja projektu ParaCoach oraz warsztaty szkoleniowe.

Wyniki prac grupy eksperckiej będą dostępne na stronie projektu i posłużą do rozwoju Europejskich Ram dla trenerów osób z niepełnosprawnościami (European ParaCoach Framework - EPFC) i kursu online (MOC) dla trenerów.

Konferencja zakończy się szkoleniem Akademii Trenerskiej "Sport osób niepełnosprawnych - klasyfikacja medyczna zawodników" (11.05.2019/IS-PIB)

Więcej o Projekcie ParaCoach można znaleźć na stronie https://www.paracoach.eu/

Więcej informacji o szkoleniu AT trzeciego dnia konferencji można znaleźć na stronie AT w zakładce Szkolenia : http://www.akademiatrenerska.pl/szkolenia-at/92-sport-paraolimpijski-klasyfikacja-medyczna-zawodnikow