logo
Etap bezpośredniego przygotowania przed IO w Tokio – doświadczenia trenerów olimpijskich

Cel: celem szkolenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy trenerami kadry narodowej oraz szefami wyszkolenia w polskich związkach sportowych przygotowujących zawodników do startu w IO, poznanie sposobów radzenia sobie z sytuacją bezpośredniego przygotowania startowego w zmieniających się warunkach otoczenia sportowego i przekazanie tych doświadczeń innym trenerom.

Grupa docelowa: trenerzy kadr olimpijskich, szefowie wyszkolenia pzs oraz inni trenerzy kadry narodowej w sportach olimpijskich.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez www.akademiatrenerska.pl do dnia 5 kwietnia poprzez strefę trenera.

Wykłady i warsztaty oparte na efektach kształcenia:

  • Uczestnicy będą potrafili opisać plan szkolenia zawodników wysokiego wyczynu w ostatnim okresie przygotowania do IO.
  • Uczestnicy szkolenia będą potrafili krytycznie oceniać szanse i zagrożenia przygotowań do IO w Tokio.
  • Uczestnicy będą znali narzędzia i metody jak przetrwać sytuację odwołania startu zachowując gotowość startową