logo
Essa-Sport. Raport krajowy - Innowacyjny projekt dla sektora sportowego

Oddajemy do Państwa rąk angielską wersję raportu z projektu pt. „Europejski Sojusz na Rzecz Umiejętności w Sektorze Sportowym”, który wspólnie z państwami Unii Europejskiej realizowany był przez kolejne 3 lata.

Projekt miał na celu zaangażowanie całego sektora sportowego, zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym, aby stworzyć strategię dla zwiększania zatrudnienia i określenia wymaganych umiejętności dla pracowników sektora sportowego. Raport oferuje przedstawicielom sektora sportowego wyjątkową okazję do budowania wiedzyi na rzecz jakości i stwarza okazję do konsultacji w celu identyfikacji rzeczywistych trendów i wyzwań stojących przed sektorem. Stwarza szansę na podjęcie analizy rynku pracy i jego potrzeb w zakresie umiejętności zatrudnianych pracowników.

W zakładce Szkolenia AT znajdziecie Państwo raport międzynarodowego projektu Essa-Sport. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt, tym, którzy wypełniali ankietę, analizowali, spotykali się na konsultacjach.  W szczególności chcemy podziękować przewodniczącej Rady, Pani Jolanta Żyśko (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), oraz koordynatorowi projektu Panu Piotrowi Markowi (Instytut Sportu – PIB).

Strona projektu: www.essa-sport.eu

Raport do pobrania TUTAJ.