logo
CoachForce21. Dwa pierwsze raporty i infografiki

Raport wprowadzający na temat sytuacji trenerow w UE zawiera kompleksową analizę różnych struktur i systemów dotyczących pracy, edukacji i pozycji trenerów w krajach UE. Powstały przegląd dostarcza cennych informacji o pozytywnych trendach oraz wskazuje które elementy systemu wymagają dalszej uwagi.

Mapa europejskich stowarzyszeń trenerów jest wynikiem analizy stowarzyszeń trenerskich funkcjonujących w różnych krajach UE. Dostarcza aktualne dane o rodzajach, roli, sile wpływu stowarzyszeń i określa trendy funkcjonowania stowarzyszeń w różnych krajach członkowskich UE, porównując je również z danymi zebranymi w ramach wcześniejszego projektu CoachNet.

Infografiki zostały stworzone dla obu raportów, które w skrócie podsumowują wyniki (patrz niżej).

Projekt CoachForce21 ma na celu wzmocnienie roli i statusu trenerów na poziomie krajowym i europejskim. Projekt ma na celu wyłonienie głosu trenera na pierwszy plan dialogu społecznego w sporcie.

Dostęp do treści obu raportów:

CF21 European Coaches' Associations Map

CF21 EU Coaching Landscape Baseline Report

Przekierowanie na stronę CoachForce21: https://www.coachforce.eu/project-outputs