logo
Co zyskujesz, a co tracisz przystępując do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?

Na spotkaniu zostaną omówione praktyczne aspekty dotyczące wdrażania ZSK, w tym szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem polskich związków sportowych do tego systemu.

Należy podkreślić, że MSiT rozważa powiązanie od 2019 r. realizowanych programów,
a zwłaszcza przyznawanych w ich ramach dotacji z włączeniem się poszczególnych polskich związków sportowych do ZSK.

Szkolenie jest przewidziane dla przedstawicieli polskich związków sportowych w sportach olimpijskich. Zgłoszeń dokonują właściwe Związki.